แพทย์

 

 

แพทย์หญิงอินทุอร ภัทรไกร (หมอบุ๋ม)

»    แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

»    Board Certified American Academy of Aesthetic Medicine, USA  (AAAM)

»    "แพทย์ผู้บริหาร โมนาณ์คลินิก"
 

 
"ประสบการณ์การทำงานด้านผิวพรรณและความงามกว่า 10 ปี
เข้ารับการศึกษาและอบรมวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ศึกษาเทรนด์ใหม่ๆเสมอและได้นำมาปรับใช้ คัดสรรสิ่งที่ใช่ที่สุด"
.
.
 
ผ่านอบรมหลักสูตรหลากหลายสาขาด้านเวชศาสตร์ความงาม รวมถึงไปอบรมอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ที่ประเทศเกาหลี
.
.
 
เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาและอัพเดทความรู้ ร่วมกับ  Dr. Kyoung-Jin(SAFI) Kang แพทย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน KCCS ประเทศเกาหลี ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
.
.
 
 
ได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมกายวิภาค อาจารย์ใหญ่ ที่เป็นโครงการร่วมระหว่าง ศิริราช และ iClass Anatomy ระดับเอเชีย
.
.
 
 
ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการแบบ ExClusive Program เพื่อปรับรูปหน้า (MASJ) โดยบริษัท Merz ผู้นำเข้าฟิลเลอร์จากสวิสเซอร์แลนด์ แห่งประเทศไทย
.
.
 
.
.
 
ร่วมอบรมวิชาการ อัพเดทความรู้กับ Dr. Kwon Han Jin - Cosmetic Surgeon ชื่อดังจากประเทศเกาหลี
.
 
 
 
เข้าร่วมอบรมวิชาการด้านการปรับรูปหน้าขั้นสูง กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชศาสตร์ความ โดย
บริษัท Medyceles ผู้นำเข้าฟิลเลอร์จากประเทศเกาหลี อย่างเป็นทางการ 
 
 

 
 

 
 
 
Visitors: 89,448